PatrzećczućsłyszećZrozumiećByć

Patrzeć

wciąż dalej, szerzej

czuć

każdy oddech

słyszeć

słowa, dźwięki, myśli

Zrozumieć

samego siebie

Być

sobą

Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.